Data:

 17-11-2012

 

Miejsce:

Gdańsk, Hotel Scandic

 

HARMONOGRAM KONFERENCJI

8.15 - 9.00 Rejestracja uczestnictwa

9.00 - 15 .00 Sesje wykładowe

 

PATRONAT NAUKOWY

- Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Dyrektor Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

- Prof. dr hab. n. med. Maria Korzon

Prezes Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

 

TEMATY WIODĄCE

- Zakażenia układu oddechowego

- Interakcje leków w pediatrii

- Biegunka i czynnościowe zaparcie stolca u dzieci

- Astma oskrzelowa u dzieci, różnicowanie astmy i infekcji

- Szczepienia ochronne

- Standardy postępowania terapeutycznego w gorączce i bólu u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem bólów głowy

- Oraz inne ciekawe tematy

 

REJESTRACJA

- Udział w Konferencji jest BEZPŁATNY ale wymaga wcześniejszej rejestracji

- Rejestracja odbywa w godzinach 8.15 – 10.00 w biurze konferencji

 

PUNKTY EDUKACYJNE

- Lekarz uczestniczący w sympozjum uzyskuje punkty edukacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązków doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 06.10.2004r. zał. nr 3. Pełen tekst rozporządzenia: http://static1.money.pl/d/akty_prawne/pdf/DU/2004/231/DU20042312326.pdf

 

CERTYFIKATY

Warunkiem otrzymania certyfikatu potwierdzającego uzyskanie punktów edukacyjnych jest Państwa obecność na sympozjum oraz rejestracja przy stoisku firmy SYMPOSION. Certyfikat otrzymują Państwo na zakończenie sympozjum.

 

ANKIETY

Uprzejmie prosimy o wypełnianie ankiet wręczanych Państwu przy rejestracji. Dokładnie wypełnione ankiety umożliwiają nam poznanie Państwa indywidualnych preferencji co do tematyki sympozjów. Informacje te posłużą nam do celowanego informowania o spotkaniach będących w zakresie Państwa zainteresowań.

 

LOSOWANIE NAGRÓD-NIESPODZIANEK

Na zakończenie sympozjum wśród osób, które wypełniły ankietę i znajdują się na sali obrad, losujemy atrakcyjne nagrody - niespodzianki.

 

Więcej informacji