Data:

27-10-2012

 

Miejsce:

Hotel Holiday Inn
ul. Grodzka 36
85-001 Bydgoszcz

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

7:30-8:00

Rejestracja uczestników

8:00-8:05

Otwarcie konferencji

 prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka,

prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka – Szaflarska,

prof. dr hab. n. med. Mariusz Wysocki

8:05-8:20

Wykład wprowadzający:

 Co nowego w polskiej pediatrii?

prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka            

 

8:20-9:00

Sesja I Świadomość Prawna Lekarza

mec. Justyna Zajdel

Dyskusja 

 

9.05 - 9.25

Przerwa

9:20-10:50

Sesja II Alergologiczna

Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Maciej Kaczmarski

prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka – Szaflarska

 

Alergia pokarmowa u dzieci i młodzieży – polskie stanowisko (30 min.) 

prof. dr hab. n. med. Maciej Kaczmarski, dr n. med. Elżbieta Żur

 

Rola alergenów pokarmowych w atopowym zapaleniu skóry (20 min.)

dr n. med. Teresa Małaczyńska

 

Alergia na zboża (20 min.)

dr hab. n. med. Grazyna Czaja – Bulsa, prof. nadzw. PUM

 

Profilaktyka alergii na białka mleka krowiego od narodzin (20 min.) 

prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka – Szaflarska, dr n. med. Ewa Łoś – Rycharska 

 

10:50-12:20

Sesja III Gastroenterologiczna

 

Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Piotr Socha,

dr hab. n. med. Anna Szaflarska – Popławska, prof. nadzw. UMK

 

Interpretacje testów wątrobowych w praktyce pediatry (30 min.)

prof. dr hab. n. med. Piotr Socha

 

Nowoczesna diagnostyka choroby trzewnej w aspekcie zmieniającego się obrazu klinicznego (20 min.)

dr hab. n. med. Anna Szaflarska – Popławska, prof. nadzw. UMK

 

Nieswoiste zapalenia jelit – kiedy o nich myśleć? (20 min.)

prof. dr hab. n. med. Barbara Iwańczak

 

Czynnościowe zaparcie stolca u dzieci – standardy postępowania (20 min.)

dr hab. n. med. Barbara Kamińska, prof. nadzw. GUM

12:20-12:35 

Przerwa kawowa

12:35-14:10

Sesja IV  Hematologiczna

 

Przewodniczący:  

prof. dr hab. n. med. Mariusz Wysocki,

prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński

 

Niedokrwistości z niedoboru żelaza i niedokrwistości oporne na leczenie: rozpoznawanie,

zapobieganie i leczenie (20 min.)

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kurylak

 

Neutropenie u dzieci – diagnostyka, klinika, zasady opieki (20 min.)

dr n. med. Sylwia Kołtan

 

Ostra samoistna skaza małopłytkowa : standardy opieki, nowości (25 min.)

prof. dr hab. n. med. Mariusz Wysocki, dr n. med. Monika Richert – Przygońska

 

Nieprawidłowe wyniki badań układu krzepnięcia przed adenotomią: przejmować się czy nie? (30 min.)

prof. dr hab. n. med. Mariusz Wysocki, prof. dr hab. n. med. Andrzej Kurylak

 

14:10-15:45 

 

Sesja V Onkologiczna

 

Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Mariusz Wysocki,

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kurylak

 

Standardy diagnostyki i rozpoznawania nowotworów układu krwiotwórczego u dzieci (40 min.)

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

 

Standardy diagnostyki i rozpoznania guzów litych (20 min.) 

dr hab. n. med. Jarosław Peregud – Pogorzelski, prof. PAM  

 

Zasady opieki nad dzieckiem po przeszczepie szpiku (25 min.)

prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński

 

Późne następstwa po leczeniu onkologicznym – co powinien wiedzieć lekarz: wybrane aspekty (25 min.)

prof. dr hab. n. med. Maryna Krawczuk - Rybak

15:40-15:45

Zamknięcie konferencji

 

WIĘCEJ INFORMACJI