Wstępny ramowy program konferencji Pediatria konsultacyjna - Innowacje w pediatrii.

 

Początek 8 listopada 2012 (czwartek), godz. 16.00

Zakończenie: 10 listopada 2012 (sobota): 13.00
 

1) Choroby zakaźne: profilaktyka i leczenie
 • Aktualny kalendarz szczepień ochronnych w Polsce na tle światowej wakcynologii.
  Prof. Teresa Jackowska (Warszawa)
 • Najczęstsze zakażenia w pediatrii: standardy postępowania.
  Prof. Leszek Szenborn (Wrocław)
 • Antybiotykoterapia w pediatrii.
  Dr hab. Piotr Albrecht, (Warszawa)

2) Żywienie dzieci zdrowych i chorych
 • Zasady doboru mieszanek mlecznych u dzieci zdrowych i chorych.
  Prof. Krystyna Wąsowska-Królikowska (Łódź)
 • Suplementy diety w profilaktyce i leczeniu w pediatrii.
  Dr hab. Piotr Albrecht (Warszawa)
 • Postępowanie żywieniowe u dzieci z przewlekłymi chorobami ośrodkowego układu nerwowego.
  Dr hab. Urszula Grzybowska-Chlebowczyk (Katowice)

3) Choroby alergiczne w pediatrii: co nowego w diagnostyce i leczeniu alergii?
 • Standardy w leczeniu chorób alergicznych u dzieci.
  Dr Łukasz Błażowski (Jasło)
 • Atopowe zapalenie skóry u dzieci.
  Prof. Krystyna Wąsowska-Królikowska (Łódź)
 • Postepy w leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci.
  Dr Łukasz Błażowski (Jasło)

4) Interpretacja wyników badań laboratoryjnych w pediatrii
 • Hipoglikemia u noworodka.
  Prof Jolanta Sykut-Cegielska (CZD)
 • Hematuria u dzieci.
  Prof Danuta Zwolinska (Wrocław)
 • Nieprawidłowe testy wątrobowe.
  Piotr Socha (CZD)

5) Farmakoterapia w pediatrii: teoria i praktyka
 • Specyfika farmakoterapii w u dzieci i młodzieży.
  Dr Jarosław Woroń (CMUJ Kraków)
 • Interakcje lekowe jako problem dla lekarza praktyka.
  Dr Jarosław Woroń (CMUJ Kraków)
 • Nowości i kierunki rozwoju farmakoterapii chorób wieku dziecięcego.
  Prof Paweł Januszewicz (Narodowy Instytut Leków Warszawa)

6) Konsultacje w pediatrii: aktualne standardy postępowania w wybranych problemach klinicznych
 • Bóle kości w pediatrii.
  Prof. Alicja Chybicka
 • Dziecięce zespoły okresowe poprzedzające migrenę.
  Prof. Barbara Steinborn (neurologia, Poznań)
 • Dziecko z limbicznym zapaleniem mózgu – miejsce pediatry, neurologa i psychiatry.
  Dr hab. Małgorzata Janas-Kozik (Katowice, psychiatria dziecięca)

7) Prezentacje ciekawych przypadków z praktyki pediatrycznej
 • Omdlenie u dziecka.
  Prof Leszek Szydłowski (Katowice)
 • Dziecko niskorosłe - narzędzia diagnostyczne w praktyce pediatry.
  Dr Aneta Gawlik (Katowice)
 • Dziecko z genetycznie uwarunkowaną otyłością.
  Dr hab. Artur Mazur (Rzeszów)

 

Więcej informacji