Zapraszamy na XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej. Wydarzenie będzie odbywało się w Warszawie, w dniach 8-10 czerwca 2017r.. Szerokie spektrum tematów począwszy od immunologii podstawowej poprzez wielodyscyplinarną immunologię kliniczną cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.

Obecnie, udział wybitnych wykładowców polskich i zagranicznych zapewni poznanie aktualnego stanu wiedzy z zakresu immunologii oraz nowych metod diagnostycznych w leczeniu chorób o podłożu immunologicznym.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału w tym tak ważnym wydarzeniu.

Przewodniczące Komitetu Organizacyjnego:

Prof. dr hab. med. Ewa Bernatowska - Klinika Immunologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Prof. dr hab. med. Joanna Domagała–Kulawik - Przewodnicząca Warszawskiego Oddziału PTIDiK

Przewodniczący Komitetu Naukowego:

Prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński – Prezes Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej

Program XVI Zjazdu PTIDiK link

Więcej informacji o konferencji na stronie www