Dotyczy pisma GSK (GSK/WAW/DRZ/IN/181017/1 z dnia 17.10.2017), dotyczącego przekazania nowych danych naukowych szczepionek przeciwko pneumokokowych

treść