Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego przedstawia:

 

Program specjalizacji

w dziedzinie

PEDIATRII

(moduł podstawowy i moduł specjalistyczny)

dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia,

lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny

 

 

Link do Programu