Zalecenia dla pediatrów i lekarzy rodzinnych w lecznictwie otwartym dotyczące:

  1. stosowania teleporady u dzieci
  2. uczestnictwa w zajęciach szkolnych dzieci z chorobami onkologicznymi lub po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych
  3. wydawania zaświadczeń do żłobków, przedszkoli i szkół o stanie zdrowia dziecka

Pełna treść zaleceń