Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział w Gdańsku

zaprasza na Konferencję naukowo-szkoleniową,

która odbędzie się 15.03.2017  (środa)  o godzinie 17:00

w budynku Atheneum Gedanense Novum,

 Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk

 

Wykłady rozpocznie powitaniem uczestników Prezes PTP  
Prof. dr hab. med. Barbara Kamińska 

 

W programie:

 1. Zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego - Kryteria Rzymskie IV - prof. dr hab. Barbara Kamińska
 2. Ciekawe przypadki kliniczne - lek. med. Marta Kosek
 3. Bieżące sprawy organizacyjne
  • Vitis Pharma
  • lunch

Serdecznie zapraszam,

 Prof. dr hab. n. med. Barbara Kamińska             

 

   Terminy spotkań 2017 (środy)

 • 22.04.2017 (Sala wykładowa Ortodoncji – sobota);
 • 17.05.2017 - w budynku Atheneum Gedanense Novum
 • 27.09.2017- w budynku Atheneum Gedanense Novum
 • 28.10.2017 – Spotkanie z Konsultantem Krajowym (godzina i miejsce podane zostanie na zawiadomieniu)
 • 13.12.2017 - w budynku Atheneum Gedanense Novum

                                                               w godzinach 17-19,00

 

/osoby zalegające ze składkami proszone są o ich uregulowanie/

 spotkanie naukowo-szkoleniowe – 3 pkt.