Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział w Gdańsku zaprasza na Konferencję naukowo-szkoleniową, która odbędzie się 22.04.2017  (sobota)  o godzinie 10:00 w Sali wykładowej Ortodoncji Al. Zwycięstwa 42c kondygnacja 1

Wykłady rozpocznie powitaniem uczestników Prezes PTP Prof. dr hab. med. Barbara Kamińska

W programie:

  1. "Kiedy i jak można przyspieszyć wyrastanie z alergii” Prof. dr hab. B. Kamińska – Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci GUMed
  2. "Dieta eliminacyjna i elementarna w ciężkiej alergii na białko mleka krowiego – omówienie przypadków” - lek. med. Bogusława Cimoszko -  Clinica Vitae Gdańsk
  3. "Co to znaczy zdrowa dieta dla dziecka?" dr hab. Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz prof. nadzw. - Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci GUMed
  4. Agnieszka Kocot MeadJohnson Nutrition
  5. Lunch

Serdecznie zapraszam,

Prof. dr hab. n. med. Barbara Kamińska

/osoby zalegające ze składkami proszone są o ich uregulowanie/

spotkanie naukowo-szkoleniowe – 3 pkt.