Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego zaprasza w dniu 10.06.2021 roku na Webinarium.

Tematyka:

  • Choroby metaboliczne – praktyczne przedstawienie problemu
  • Zagrożenia toksykologiczne w domowym zaciszu

 

Program:

18:00 - 18:05 Słowo wstępu, sprawy organizacyjne OWPTP, zapowiedź kolejnych spotkań, komunikaty konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii, konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii

prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki, prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska

18:05 - 18:35 Patofizjologia i objawy wrodzonych błędów metabolizmuważne informacje dla pediatry.

prof. dr hab. n. med. Anna Tylki-Szymańska

Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, Instytut ,,Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka'', Warszawa

18:35 - 19:05 Wrodzone błędy metabolizmu przebiegające w lizosomach, peroksysomach i cytozolu - przypadki kliniczne

dr n. med. Patryk Lipiński

Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, Instytut ,,Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka'', Warszawa

19.05 - 19.15 Dyskusja

19:15 - 19:45 Toksyczność nie tylko z nagromadzenia metabolitów - zagrożenia toksykologiczne w domowym zaciszu

lek. Dorota Lichtarska

Oddział Chorób Wewnętrznych – Pododdział Toksykologii, Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego, Warszawa

19.45-19.55 Dyskusja

36 Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego - 17-19.06.2021 – dlaczego warto wziąć udział