Klinika Pediatrii, Gastrologii i Reumatologii PUM oraz Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Zachodniopomorski we współpracy z firmami farmaceutycznymi zapraszają na

Konferencję naukowo-szkoleniową pn. "Postępy w gastrologii i reumatologii dziecięcej"

Serdecznie zapraszamy w dniu 3 lutego 2018 r. do Hotelu PARK w Szczecinie, ul. Plantowa 1

 

Ulotka informacyjna z Programem Konferencji