W dniu 02 marca 2019 roku odbędzie się w Szczecinie w sali wykładowej szpitala przy Unii Lubelskiej 1 posiedzenie Oddziału Szczecińskiego PTP oraz walne zebranie członków Zachodniopomorskiego Oddziału PTP.

Szczegóły