Przewodnicząca Komisji:

  • prof. dr hab. n. med. Lidia Ziółkowska

Zastępca Przewodniczącej

  • prof. dr hab. n. med. Jerzy Stańczyk

Sekretarz Komisji Rewizyjnej:

  • dr hab. n. med. Hanna Czajka prof. UR

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

  • dr Katarzyna Parcińska
  • dr Joanna Łasecka-Zadrożna