W związku z organizacją XXXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego w dniach 05-07.09.2019r. w Rzeszowie ponownie chciałbym Państwu przypomnieć i prosić o przeprowadzenie walnych zebrań członków Oddziałów Terenowych w nieprzekraczalnym terminie do 04.03.2019r. (...).

Więcej szczegółów