W dniu 28 lutego w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej odbyła się konferencja nt. "Profilaktyka zakażeń wirusem RS u niemowląt - rozwiązanie systemowe", organizowana przez oraz Koalicję na rzecz profilaktyki zakażeń RSV. Zaproszeni eksperci dyskutowali o zagrożeniu związanym z zakażeniami wirusem RS.
Wirus RS odpowiada rocznie za nawet 13 milionów zakażeń u dzieci poniżej 1. roku życia na świecie. Ponad 2 miliony z nich trafiło z powodu zakażenia do szpitala, a dla ponad 40 tysięcy zakażenie skończyło się zgonem. W Polsce w sezonie 2022/2023 odnotowano 20 tysięcy zakażeń RSV, z czego 70 proc. dotyczyło maluchów poniżej 1. roku życia.
Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Profesor Teresa Jackowska, wyjaśniała zgromadzonym na konferencji prasowej gościom, ryzyko związane z zakażeniem RSV u dzieci, podkreślając, że zdecydowana większość dzieci hospitalizowanych z powodu wirusa RS nie jest obarczona żadnymi czynnikami ryzyka (nawet 79 procent hospitalizacji dotyczy pacjentów bez wcześniejszych obciążeń).
Nirsevimab, znany pod nazwą handlową Beyfortus, to przeciwciało monoklonalne stosowane w celu zapobiegania chorobie wywołanej wirusem RSV. Lek podaje się w postaci pojedynczego wstrzyknięcia (przed rozpoczęciem sezonu RSV u dzieci poniżej pierwszego roku życia lub, dla niemowląt urodzonych w trakcie sezonu, po urodzeniu). Lek ma już rejestrację i rekomendacje wydane przez FDA, CDC oraz europejską EMA. Wprowadzenie tego typu profilaktyki w Polsce mogłoby znacząco zmniejszyć liczbę hospitalizacji dzieci z zakażeniami RSV.

2024 02 28 01