Polskie Towarzystwo Pediatryczne i Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci biorą udział w europejskiej kampanii pod auspicjami ESPGHAN (Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci), dedykowanej propagowaniu wiedzy na temat czynnościowego bólu brzucha u dzieci, kierowanej do rodziców dzieci   zmagających się z tym częstym problemem zdrowotnym.

Zapraszamy do zapoznania się z infografikami, z których dowiedzą się Państwo:

czym jest czynnościowy ból brzucha

kogo dotyczy i jak często występuje czynnościowy ból brzucha

jakie są oznaki i objawy czynnościowego bólu brzucha

jakie objawy towarzyszące bólowi brzucha wymagają konsultacji z lekarzem

jak pomóc dziecku z czynnościowym bólem brzucha

jakie objawy towarzyszące bólowi brzucha wymagają konsultacji z lekarzem