Odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, podczas którego wybrany został Zarząd i Komisja Rewizyjna. W skład powołanej Sekcji wchodzą:

Przewodnicząca:

 • lek. Katarzyna Parcińska

Członkinie Zarządu:

 • lek. Eliza Bogdan
 • lek. Agnieszka Bojanowska
 • lek. Hanna Lypkan
 • lek. Zuzanna Rybaczek
 • lek. Martyna Sokół
 • lek. Kinga Szczepaniak
 • lek. Karolina Zięba

Komisja Rewizyjna:

 • lek. Magdalena Chazan
 • lek. Natalia Stalony
 • lek. Aleksandra Warchoł

 

Podczas spotkania każda z kandydatek przedstawiała strategię działań na obecny rok i bieżącą kadencję.

Zarząd PTP planuje rozszerzenie aktywności Towarzystwa na wielu kanałach społecznościowych, organizację cyklicznych spotkań dla lekarzy przygotowujących się do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) oraz współpracę z redakcją Przeglądu Pediatrycznego i Pediatrii Polskiej – czasopism PTP.

 

Celem Sekcji Młodych PTP jako samodzielnej sekcji PTP jest realizowanie we współpracy z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego takich zadań jak:

 1. zrzeszanie osób w trakcie specjalizacji z pediatrii i szczegółowych specjalizacji dziecięcych,
 2. poszerzanie aktualnej wiedzy pediatrycznej wśród lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii,
 3. organizowanie szkoleń i warsztatów dla Członków Sekcji Młodych PTP,
 4. promowanie działalności naukowej Członków Sekcji Młodych PTP poprzez umożliwianie prezentowania własnych badań i przypadków klinicznych na konferencjach i szkoleniach,
 5. wymiana doświadczeń i rozwój współpracy z członkami Sekcji Młodych Europejskiej Akademii Pediatrii (yEAP),
 6. organizowanie akcji społecznych propagujących działania profilaktyczne u dzieci i ich rodziców.

Kadencja Sekcji Młodych PTP trwa 4 lata jednak nie dłużej niż kadencja Zarządu PTP.

Przewodniczącej, członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!