We wtorek, 5 czerwca 2024 roku odbyło się spotkanie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego z udziałem emerytowanych pediatrów. Celem inicjatywy była integracja środowiska, budowanie relacji, kontynuacja tradycji i wartości, ale przede wszystkim tak ważna z punktu widzenia pacjenta - wymiana doświadczeń z młodszymi kolegami.

Emerytowani pediatrzy mają ogromne doświadczenie i wiedzę zdobytą przez lata praktyki. Dzieląc się swoimi doświadczeniami z młodszymi kolegami przyczyniają się do jeszcze lepszego zrozumienia skomplikowanych przypadków, a co za tym idzie bardziej efektywnego leczenia pacjentów. Tego typu spotkania są zatem ogromną wartością dla młodych lekarzy, którzy dzięki takim inicjatywom mogą korzystać z doświadczenia starszych kolegów, co może przyczynić się do ich szybszego rozwoju zawodowego i podniesienia jakości opieki nad pacjentami.

Obecnie Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego jest najliczniejszym oddziałem PTP, skupiającym ponad 1000 lekarzy pediatrów, przede wszystkim z obszaru województwa mazowieckiego. Oddział realizuje cele Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego poprzez organizację konferencji i kursów medycznych oraz wspieranie licznych inicjatyw, służących edukacji lekarzy i innych osób zajmujących się zdrowiem dzieci.

W spotkaniu wzięła udział prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska – Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego a jednocześnie przewodnicząca Oddziału Warszawskiego.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w wydarzeniu. Do zobaczenia za rok.