Polskie Towarzystwo Pediatryczne zgodnie ze stanowiskami

  1. Zespołu ds. Szczepień Ochronnych dla Ministra Zdrowia
  2. Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN),
  3. Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych z dnia 13. maja 2024 roku
  4. Światowej Organizacja Zdrowia (WHO)

stoi na stanowisku, że w ocenie szczepionek w procesie ich nabywania przez Ministra Zdrowia istotne powinny być kryteria jakościowe z nadaną im odpowiednią wagą, których uwzględnienie jest kluczowe, co pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa i długoterminowych korzyści zdrowotnych dla społeczeństwa. Wybór szczepionki odpowiadającej na potrzeby epidemiologiczne umożliwi skuteczną prewencję i ochronę zdrowia.

Stanowisko zostało przekazane dnia 04.06.2024 roku Pani Minister Zdrowia Izabeli Leszczynie.