Podziękowanie Ministra Zdrowia dla Krajowego Konsultanta w dziedzinie pediatrii.

Treść podziękowań