W celu popularyzacji wiedzy o możliwościach finansowania leczenia za granicą wśród pacjentów, lekarzy oraz innych podmiotach działających na rzecz ochrony zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia zainicjował realizację projektu "Leczenie planowe za granicą - prosto i przystępnie"

Pełna treść pisma z DWM NFZ