Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego w toku przeprowadzonego postępowania konkursowego dokonał wyboru Kancelarii Radców Prawnych Aniukiewicz i Partnerzy Spółka Partnerska, która będzie świadczyć usługi prawne dla Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego od dnia 15 kwietnia 2022 roku.