Polskie Towarzystwo Pediatryczne zwraca się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie współpracy przy organizacji Podyplomowej Szkoły PTP w roku 2022 i 2023.

Szczegóły ogłoszenia