Uwagi Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego dotyczące projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej skierowane do Ministra Zdrowia dr. n. med. Konstantego Radziwiłła

Treść pisma