Uwagi Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego dotyczące projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej skierowane do Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło

Treść pisma