Informacja Unii Uzdrowisk Polskich nt. zakresu terapeutycznego w uzdrowiskach.

Pismo UUP/24/01/2017