Pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do Ministra Zdrowia dotyczące udzielenia odpowiedzi Zarządowi Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego nr PTP/3/2017

treść