Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy wydał 10.05.2017 roku oświadczenie w sprawie fatalnych skutków kadrowych, które może spowodować planowana przez MZ ustawa o POZ.

Treść oświadczenia