Pismo Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego do Ministra Zdrowia RP dr n. med. Konstantego Radziwiłła o braku zgody na propozycje zespołu ds. specjalizacji przy Ministrze Zdrowia.

treść