Pismo Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego do Ministra Zdrowia dr n. med. Konstantego Radziwiłła dotyczące lekarza pełniącego dyżur na Oddziale Pediatrycznym.

treść