Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Treść