Polskie Towarzystwo Pediatryczne czynnie uczestniczy w działalności Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy i z tej okazji pragniemy zaproponować Państwu poradnik: Jak skutecznie rekomendować szczepienia przeciw grypie pacjentom z grup ryzyka?

Poradnik ten adresowany jest do lekarzy pediatrów oraz lekarzy pierwszego kontaktu, którzy z racji wykonywanej pracy mają kontakt z pacjentem. W poradniku tym zjadują się podstawowe informacje w jaki sposób rozmawiać z pacjentem i jego rodziną odnośnie szczepienia przeciwko grypie.

Pobierz poradnik w formacie PDF