Grypa jest ważnym problemem klinicznym, epidemiologicznym i ekonomicznym. Jest to jedna z częściej występujących wirusowych chorób zakaźnych i istotna przyczyna zachorowań oraz zgonów w wielu regionach świata. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) co roku na grypę i choroby z objawami grypopodobnymi choruje od 330 mln do 1.575 mld ludzi, umiera od 500 tys. do miliona osób.

W Polsce problemy związane z zachorowaniami na grypę nasilają się. W ubiegłym sezonie epidemicznym w skali kraju odnotowano ponad 2.7 miliona zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, ponad 12 tysięcy związanych z grypą hospitalizacji oraz 119 zgonów2. W zestawieniu z niskim poziomem wyszczepialności przeciw grypie (3.7% populacji w sezonie epidemicznym 2012/2013), konieczne wydaje się podjęcie działań na rzecz promocji wiedzy o zagrożeniach wynikających z zachorowań na grypę, jej powikłań oraz ich ekonomicznych i społecznych skutków.
Wyzwania, przed którymi staje ochrona zdrowia, wynikają w znacznej mierze z braku systemowych rozwiązań w zakresie szczepień przeciw grypie wśród personelu medycznego. Brak procedur postępowania przekłada się wprost na ograniczenie stanu zaszczepienia w tej grupie, a co za tym idzie, pogorszenie sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

W tym celu został opublikowany przez Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy raport na temat szczepień przeciwko grypie w środowisku medycznym. Każdego zainteresowanego tym tematem odsyłam do wspomnianego raportu.

Pobierz raport w formacie PDF