Lekarze, którzy zdobyli 200 punktów edukacyjnych w okresie rozliczeniowym (lub 100 punktów edukacyjnych w obowiązującym okresie epidemii), mogą skorzystać z dodatkowego benefitu przyznawanego z inicjatywy OIL w Warszawie – refundacji szkoleń i materiałów edukacyjnych w wysokości do 1000 zł brutto.

 

Refundacja szkoleń i materiałów edukacyjnych

Raz na dwa lata każdy lekarz może skorzystać z refundacji kosztów szkoleń, zakupu podręczników lub innych materiałów edukacyjnych związanych z doskonaleniem zawodowym do łącznej kwoty 1000 zł. Refundacji podlegają także studia podyplomowe na kierunkach związanych z ochroną zdrowia oraz publikacje naukowe znajdujące się na liście MEiN. Refundacja nie obejmuje kosztów przyjazdów, zakwaterowania oraz wyżywienia poniesionych z wnioskowaną formą kształcenia.

WAŻNE

Szkolenia muszą spełniać warunki określone w art. 19 Ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty tj. muszą skutkować uzyskaniem punktów edukacyjnych.

Punkty edukacyjne i refundacja szkoleń. Kto może skorzystać z benefitu?

O refundację szkoleń może ubiegać się każdy członek OIL w Warszawie, który:

  • jest jej członkiem nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy (z wyłączeniem lekarzy stażystów będących członkami OIL od chwili zakończenia studiów),
  • na dzień złożenia wniosku nie posiada zaległości składkowych,
  • na dzień złożenia wniosku dopełnił obowiązku aktualizacji danych w Okręgowym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów,
  • nie korzystał z innej formy pomocy finansowej celem sfinansowania, refundacji danej formy doskonalenia zawodowego,
  • przynajmniej raz przed dniem złożenia wniosku dopełnił obowiązku rozliczenia punktów edukacyjnych lub jest w trakcie specjalizacji oraz, dla którego nie upłynął pierwszy okres rozliczeniowy,
  • wyraził zgodę na umieszczenie swoich danych w izbowym wykazie członków Okręgowej Izby Lekarskiej, którzy skorzystali z refundacji na podstawie załączonego Regulaminu.

Ponadto, o refundację szkoleń mogą ubiegać się członkowie OIL w Warszawie, którzy przez pierwsze dwa lata swojej pracy po odbyciu stażu podyplomowego nie rozpoczęli specjalizacji, a tym samym nie mogli dopełnić obowiązku doskonalenia zawodowego.

Kontakt

Biuro ODZ

Dorota Neryng

tel.: 22 54 28 377

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawy prawne  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów