Uwagi Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego dotyczące projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej skierowane do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Treść pisma