Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego wyraził zaniepokojenie informacjami dotyczącymi zmian liczby specjalizacji medycznych, które mają obowiązywać po zakończeniu prac zespołu powołanego przez Pana Ministra.

Treść