Z wielką radością pragnę ogłosić, że na stronie poświęconej Zaleceniom i wytycznym została zamieszczona aktualizacja zaleceń dotyczących żywienia dzieci poniżej 1 roku życia.

W pracach nad tymi zaleceniami uczestniczyli:

 1. Hanna Szajewska -  Klinika Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiŻDz)
 2. Piotr Socha - Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa; PTGHiŻDz; Zespół Żywienia Dzieci i Młodzieży Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN
 3. Andrea Horvath -  Klinika Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiŻDz)
 4. Anna Rybak - Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa; PTGHiŻDz; Zespół Żywienia Dzieci i Młodzieży Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN
 5. Anna Dobrzańska - Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa, Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii
 6. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Polskie Towarzystwo Neonatologiczne
 7. Alicja Chybicka - Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny, Wrocław; Polskie Towarzystwo Pediatryczne
 8. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska - Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii, Collegium Medicum, Bydgoszcz; konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej
 9. Danuta Gajewska - Zakład Dietetyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa; Polskie Towarzystwo Dietetyki
 10. Ewa Helwich - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa; konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii
 11. Janusz Książyk - Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa; Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci
 12. Hanna Mojska - Zakład Bezpieczeństwa Żywności, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa
 13. Anna Stolarczyk - Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa; PTGHiŻDz; Zespół Żywienia Dzieci i Młodzieży Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN
 14. Halina Weker - Zakład Żywienia, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

 

Zalecenia zostały także opublikowane w czasopiśmie Standardy Medyczne - Pediatria w 2014r.

Przejdź do zaleceń